خدمات آموزشی

طراحی آموزشی

از آنجایی که فرایند آموزش یک مسئله حیاتی در بحث امنیت سازمان ها و شرکت های بزرگ میباشد و این فرایند دائماً در حال پیشرفت میباشد، شرکت امن گستر پیام پرداز با استفاده از استانداردهایی همچون ISO 100-15 و NIST SP 800-16 جهت بالا بردن اثربخشی نظام آموزشی اقدام به طراحی آموزشی مینماید که فرآیند آن به شرح زیر می باشد.

  • نیازسنجی آموزشی
  • دسته بندی آموزشی
  • تعیین متدولوژی طرح ریزی
  • تعیین متدولوژی اجرای برنامه های آموزشی
  • تعیین متدولوژی ارزشیابی دوره های آموزشی

برگزاری دوره‌های اختصاصی امنیت

این دوره ها بنابر درخواست و یا نیازمندی های سازمان برگزار می شود که امکان برگزاری آن هم به صورت سازمانی و هم انفرادی وجود دارد .

برگزاری کنفرانس و سمینار

این مجموعه با هدف گسترش دانش فنی و ایجاد محیطی علمی و فنی جهت تبادل اطلاعات، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق دانش پژوهان اقدام به برگزاری کنفرانس ها و  همایش های مرتبط می نماید.