نرم افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) سپهر

شرکت مهندسی امن گستر پیام پرداز در جهت توانمندسازی سازمان ها برای استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نرم افزار مدیریت امنیت اطلاعات سپهر را طراحی و پیاده سازی نموده است. این نرم افزار توانایی طراحی و اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را با صرف وقت و هزینه کمتر برای سازمان ها مهیا می کند. به دلیل انعطاف بالای نرم افزار که ناشی از پویایی همه قسمت های آن است، هر سازمان می تواند شیوه نگهداری اطلاعات و انجام محاسبات لازم در نرم افزار را بر اساس روش مدیریت مخاطرات تصویب شده خود، پیکربندی نماید.